Privacyverklaring

Privacyverklaring

Aannemersbedrijf Werkhoven BV, gevestigd aan de Ambachtstraat 24, 3985 SC Werkhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.aannemersbedrijfwerkhoven.nl Ambachtstraat 24, 3985 SC Werkhoven 0343-551283

T.M.M. Elberse is de functionaris gegevensbescherming van Aannemersbedrijf Werkhoven BV. Hij is te bereiken via info@aannemersbedrijfwerkoven.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemersbedrijf Werkhoven BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen , om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aannemersbedrijfwerkoven.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aannemersbedrijf Werkhoven BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Aannemersbedrijf Werkhoven BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aannemersbedrijf Werkhoven BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aannemersbedrijf Werkhoven BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ten aanzien van  de belastingwetgeving zijn wij verplicht uw gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn 7 jaar te bewaren.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemersbedrijf Werkhoven BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aannemersbedrijf Werkhoven BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Aannemersbedrijf Werkhoven BV gebruikt cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om social media mogelijkheden aan te bieden en om verkeer naar de website te analyseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  door Aannemersbedrijf Werkhoven BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens te sturen naar info@aannemersbedrijfwerkoven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen  wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoort nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek. Aannemersbedrijf Werkhoven BV wil u er tevens op wijze dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aannemersbedrijf Werkhoven BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via info@aannemersbedrijfwerkhoven.nl

Aannemersbedrijf Werkhoven BV logo
Aannemersbedrijf Werkhoven BV

Copyright © Aannemersbedrijf Werkhoven BV 2024 | Site-Index | Privacyverklaring | Cookies | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM